Het bestuur

Het bestuur van de Personeelsvereniging bestaat uit 7 bestuursleden. Het hele  jaar door zijn zij actief om het programma samen te stellen, de activiteiten voor te bereiden en goed uit te voeren. Ook zijn er vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen.

Hoe komen de activiteiten tot stand? Elk jaar staan een aantal vaste activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. Daarnaast wordt aan het begin van een jaar een nieuwe activiteitenoverzicht opgesteld nadat er flink is gebrainstormd. Het bestuur vergadert iedere maand waarbij verschillende ideeën naar voren gebracht worden en activiteiten die zijn geweest worden geëvalueerd. Ook leden kunnen ideeën voordragen.

We stellen het bestuur kort aan je voor:

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Douwe Wiebe Beek, Marten Ferwerda, Jenny de Jong, David Jansen
Miranda Delfstra, Marijke Jousma, Henny Reiding en Gretha van der Ploeg

Gretha van der Ploeg: is voorzitter van het bestuur en consulent jongeren bij Sociale Zaken.

Marijke Jousma: is secretaris,  tevens de webmaster van deze internetsite en is senior medeweker bij team Inkomen en Zorg van Publieke dienstverlening.

Douwe Wiebe Beek: is penningmeester voor de PV en is verkeerstechnisch ontwerper bij diverse infrastructurele projecten binnen de gemeente.  Daarnaast houdt hij zich bezig met beheer en onderhoud van verkeerslichten en is toetser van verkeersveiligheid bij werkzaamheden.

Jenny de Jong: verzorgt de ledenadminstratie en is vice voorzitter en is secretarieel adviseur van het Shared Servicecentrum (SSL).

Henny Reiding:  is algemeen bestuurslid haar laatste functie was Kabinetszaken, Sector Communicatie tot eind 2006 (nu met pensioen).

Marten Ferwerda: is algemeen bestuurslid en taxateur WOZ bij Belastingen.

Miranda Delfstra: is algemeen bestuurslid en is beleidsadviseur cultuurhistorie bij Fysiek Domein.

David Jansen: is algemeen bestuurslid en vormgever bij communicatie en marketing