Uitkomsten enquete loopcommissie

Enige tijd geleden heeft de loopcommissie van PV De Schakel een enquête gehouden onder de leden van de PV. Ook zijn collega’s benaderd waarvan we weten dat ze wel hardlopen/hardliepen. We zijn blij met de reacties die we hebben gekregen! Samengevat komt het er op neer dat de initiatieven van de loopcommissie worden gewaardeerd, maar dat er minder belangstelling is voor evenementen die ver buiten de provincie plaatsvinden. Enkele malen werd de suggestie gegeven om een clinic te organiseren voorafgaand aan een bepaald evenement. Ook werden fun-runs (Urban Trail), trails en estafettes genoemd. We gaan de komende tijd met al deze suggesties aan de slag om met een gevarieerder programma voor 2020 te kunnen komen. We hopen dan ook de wandelaars te kunnen bedienen. Heb je specifieke suggesties voor 2020, mail ze naar Anton Wijkhuijs, Johannes Postma of Hanny Algra! Voor dit jaar staat in ieder geval de Adventure Run op Ameland op zaterdag 14 december op het programma. Schrijf jezelf in en stuur je inschrijfbevestiging door aan Anton Wijkhuijs of Hanny Algra. De PV vergoedt de helft van het inschrijfgeld. Maximaal 30 deelnemers. Vaak werd in de enquête aangegeven dat er aan bepaalde evenementen zoals NK Veldloop en Ambtenarenmarathon Papendal, en ook de loopgroep van de dinsdagmiddag, niet wordt meegedaan omdat dit in eigen tijd moet. Er werd gerefereerd aan het verleden waarin dergelijke activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de werknemer, in werktijd mochten plaatsvinden. De loopcommissie van de PV werd door sommigen verward met de loopgroep die op de dinsdagmiddag van 1645 tot 1745 uur onder professionele begeleiding traint. De loopcommissie, bestaande uit Lambert Kappert, Johannes Postma, Anton Wijkhuijs en Hanny Algra, organiseert uit naam van en met budget van de PV deelname aan diverse loopevenementen. De loopgroep op dinsdagmiddag huurt op initiatief van enkele collega’s gezamenlijk een gecertificeerde looptrainer in voor de periode september tot en met medio juni. Naar aanleiding van de enquête werd enkele malen aangegeven dat het niveau van deze loopgroep te hoog zou zijn voor beginnende lopers. Onzin! Er kan op alle niveaus getraind worden en er wordt met iedereen rekening gehouden. Omdat er vaak in een park getraind wordt, blijft de groep mooi bij elkaar en krijgt de trainer goed zicht op ieders niveau en verbeterpunten. Wil je een keertje meedoen (de loopgroep begint weer in september), meld je dan bij Hanny Algra of Marijke Jousma.