Verslag sinterklaasfeest 2 december 2015

Sinterklaas en de PV

Afgelopen 2 december heb ik samen met mijn kleinkinderen weer het door onze PV georganiseerde
Sinterklaasfeest gevierd. Eerst maar eens mijn verbazing uitspreken, want hoe het bestuur van de PV
het doet weet ik niet. Maar schijnbaar hebben ze zulke goede contacten met Sinterklaas in Spanje
dat hij samen met zijn pieten ook dit jaar weer een bezoek bracht aan de Kelvinstraat waar veel
kinderen zaten te wachten op zijn komst. En zoals een mens mag verwachten werd het weer een
geweldig feest. Dansende en zingende kinderen helemaal in opperste sferen. Sinterklaas zelf deed
ook zijn ijverige best en was helemaal in feeststemming. De zwarte pieten met de hoofpiet voorop
lieten zich ook niet onbetuigd tot groot plezier van de kinderen. Hoogtepunten voor de kinderen (en
ook wel een beetje voor de (groot)ouders) waren wel het zelf opmaken van een grote taaipop en
natuurlijk de uitreiking van de cadeautjes.

Bij deze een dikke pluim van een grootvader voor de PV en als het volgend jaar weer lukt om
Sinterklaas naar de Kelvinstraat te krijgen, dan zal ik met mijn kleinkinderen zeker aanwezig zijn.

Sjors Hempenius